Nyhetsbrev: Statsbudsjettet for 2016

Regjering har lagt frem sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2016, samt stortingsmeldingen om ny skattereform som følger opp forslagene i Skatteutvalgets utredning.

I vårt nyhetsbrev gir vår skatteavdeling deg en oversikt over de vesentligste forslagene i statsbudsjettet, samt en kort omtale av enkelte forhold omtalt i forslaget til ny skattereform. Les hvordan endringene og den nye skatteformen vil kunne påvirke deg her.