Nyhetsbrev 1/2017 – Insolvens og restrukturering

I årets første nyhetsbrev fra Kvales insolvensavdeling kan du blant annet lese om arbeidet med nye regler om internasjonale konkurser og norske gjeldsforhandlinger, om hvor viktig det er å tinglyse eiendomsoverføringer for å oppnå rettsvern ved konkurs og en rekke andre interessante dommer.

Nyhetsbrev – Insolvens og restructurering 1/2017