Nyhetsbrev: Endring i reglene for offentlige anskaffelser

Den 18. august 2016 ble tre nye forskrifter for offentlige anskaffelser vedtatt. Disse forskriftene påvirker klassisk sektor, forsyningssektoren og tjenestekonsesjoner. Bakgrunnen for dette er at nye EU-direktiver skal gjennomføres i norsk rett og at regjeringen også ønsker å forenkle den norske delen av regelverket. 

Les om endringene i vårt nyhetsbrev