Kvale med innlegg på seminar om den nye personvernforordningen (GDPR)

EUs nye personvernregler sto i fokus da Kvale, i samarbeid med EGN Norge og Telia Norge, holdt foredrag for fullsatt sal tirsdag 28. mars. Personvernsforordningen er den størst europeiske oppgraderingen av personvernet på over 20 år. De nye reglene trer i kraft 25. mai 2018.

Kvale ved senioradvokat Jens Christian Gjesti ga deltagerne et praktisk overblikk over hvilke konsekvenser personvernforordningen vil få for norske bedrifters og deres bruk av kundedata. Teknisk direktør i Telia Norge, Jon Christian Hillestad, presenterte hvorfor godt personvern er avgjørende for selskapets kommersielle suksess i tiden fremover. Personvernombud Lars Vinden gjennomgikk til slutt hvordan Telias nye samtykkeplattform vil gjøre det mulig å ta ut de enorme verdiene som ligger i kundedata, og på samme tid oppfylle de strenge kravene i personvernforordningen.  

EGN Norge arrangerer et nytt seminar om personvernforordningen 24. mai.