Kvale med kapittel i “Chambers Global Practice Guide on TMT”

Ratingbyrået Chambers utgir ekspert guider innen viktige rettsområder og jurisdiksjoner. Guidene inneholder redegjørelser for sentrale saksområder og spørsmål knyttet til dagsaktuelle problemstillinger fra utvalgte juridiske eksperter.

Fire advokater fra Kvales TMT gruppe har forfattet årets “Chambers Global Practice Guide on TMT” for Norge. Les hele publikasjonen her.

Du kan også lese publikasjonen på Chambers & Partners sine nettsider