Kvale inngår rammeavtale med Nye Veier AS

Kvale har, som ett av fem advokatkontorer, inngått en rammeavtale om juridiske tjenester med Nye Veier AS. Tildelingen er skjedd etter anbudsrunde på alminnelige offentlige vilkår.

Vi ser frem til et hyggelig og spennende samarbeide med Nye Veier AS.