Frister for registrering av fusjon, fisjon og kapitalnedsettelse mv. i 2017

Foretaksregisteret har nylig publisert frister for registrering av selskapsendringer som ønskes gjennomført innen 31. desember 2017.

Elektroniske meldinger om beslutning om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger som sendes inn elektronisk bør sendes inn innen 12. desember.

Dersom melding på papir benyttes, bør melding om beslutning om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling være mottatt hos Foretaksregisteret innen 1. oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger på papir bør være mottatt hos Foretaksregisteret innen 30. november.