Enighet om nye personvernregler i EU

EU-kommisjonen, Europaparlamentet og EU-rådet ble 15. desember 2015 enige om innholdet i personvernforordningen. De nye reglene vil erstatte dagens personverndirektiv og med dette også den norske personopplysningsloven med forskrifter.

Personvernforordningen viderefører sentrale prinsipper i dagens regelverk. Det kommer likevel viktige endringer som vil påvirke både næringsdrivende og privatpersoner:

  • Utvidelse av “rett til å bli glemt”: data skal slettes hvis den registrerte krever det, med mindre det er legitime grunner for å beholde informasjonen
  • Innføring av rett til dataportabilitet: det skal bli lettere å overføre personopplysninger mellom ulike systemer, eksempelvis mellom sosiale medier
  • Innføring av aldersgrense: det blir en formell aldersgrense på mellom 13 og 16 år for å kunne gi samtykke til behandling av personopplysninger
  • Harmoniserte og økte bøtesatser for brudd på reglene: overtredelse kan føre til gebyr på opptil 4 % av foretakets globale omsetning

Personvernforordningen vedtas trolig av EU-parlamentet og Europarådet i begynnelsen av 2016. De nye reglene trer etter planen i kraft to år senere.

Du kan lese mer her: 

 Pressemelding fra formannskapet i EU-rådet: http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/communiques/2015/12/15-accord-protection-donnees/index.html

 

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte senioradvokat Jens Christian Gjesti i Kvales TMT-avdeling.