Kvale med artikler innen konkurranserett i Competition and Cartel Leniency Global Guide

Kvales avdeling for konkurranse og EU/EØS-rett har skrevet artikler for Thomson Reuters Practical Law. Artiklene er en del av Thomson Reuters Competition and Cartel Leniency Global Guide. Guiden inneholder blant annet komparative oversikter over sentrale og dagsaktuelle temaer innen konkurranserett.

Kvale har bidratt med en redegjørelse for gjeldende rett og de seneste endringene innen konkurranseretten i Norge under temaene kontroll med foretakssammenslutninger, konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av markedsdominans samt leniencyreglene (immunitet fra karteller).

Les Kvales kapitler “Merger control in Norway”, “Restraints of trade and dominance in Norway” og “Cartel leniency in Norway” på Thomson Reuters nettside. Artiklene er skrevet av advokatene Kristin Hjelmaas Valla og Henrik Svane, og advokatfullmektig Pernille Edh Hasselgård.