Record number of production licenses awarded on the Norwegian continental shelf in APA 2017

Newsletter 1/2018

Oil and gas

An important announcement was made by the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy the 16th January which appears to have been somewhat overshadowed by other news including the announcement of the new Norwegian Government.

In the Award in Pre-Defined Areas 2017 (APA 2017), a record number of production licenses were awarded for exploration and further development of the Norwegian continental shelf (“NCS”). The yearly APA licensing rounds cover the most explored areas on the NCS. As many as 75 new licenses were awarded, the highest number ever awarded in one licensing round in Norway. The 75 licenses were located in the North Sea (45), the Norwegian Sea (22), and the Barents Sea (8) respectively. 34 different oil companies were awarded ownership interests, of which 19 companies were awarded (one or more) operatorships. All the new licenses were awarded with work-programme obligations which help to ensure continued activity on the NCS.

The companies awarded licenses ranged from international majors, private equity owned players to small domestic exploration companies, which underscore that the NCS is still one of the most attractive oil and gas provinces in the world.

 © 2018 KVALE Advokatfirma DA

 

 

Telias oppkjøp av Phonero godkjent av Konkurransetilsynet

Kvale har bistått klienten Telia med oppkjøpet av Phonero som i dag ble klarert av Konkurransetilsynet.

Advokat og partner Thomas Farhang har hatt ansvar for M&A-prosessen, mens advokat og partner Kristin Hjelmaas Valla har hatt ansvar for de konkurranserettslige deler av saken.

EU og USA er enige om nye regler for å overføre personopplysninger

EU-kommisjonen offentliggjorde i går at EU og USA er enige om et nytt rammeverk for å overføre personopplysninger. Det såkalte «EU-US Privacy Shield» vil erstatte Safe Harbour-avtalen, et regelverk som ble kjent ugyldig av EU-domstolen i oktober 2015. Detaljene i den nye avtalen er fortsatt ikke kjent. I følge pressemeldingen vil den nye avtalen styrke europeeres rettigheter og stille strengere krav til amerikanske selskaper som ønsker å overføre personopplysninger. Datatilsynet har kunngjort at de vil komme tilbake med nærmere informasjon om hvordan norske virksomheter skal forholde seg til det nye rammeverket.

Du kan lese EU-kommisjonens pressemeldingen her: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-216_en.htm    

Enighet om nye personvernregler i EU

EU-kommisjonen, Europaparlamentet og EU-rådet ble 15. desember 2015 enige om innholdet i personvernforordningen. De nye reglene vil erstatte dagens personverndirektiv og med dette også den norske personopplysningsloven med forskrifter.

Personvernforordningen viderefører sentrale prinsipper i dagens regelverk. Det kommer likevel viktige endringer som vil påvirke både næringsdrivende og privatpersoner:

Personvernforordningen vedtas trolig av EU-parlamentet og Europarådet i begynnelsen av 2016. De nye reglene trer etter planen i kraft to år senere.

Du kan lese mer her: 

 Pressemelding fra formannskapet i EU-rådet: http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/communiques/2015/12/15-accord-protection-donnees/index.html

 

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte senioradvokat Jens Christian Gjesti i Kvales TMT-avdeling.

Kvale writes in Workforce Restructuring in Europe

Attorneys Merete Furesund and Lise Berntsen from Kvale’s employment and pension department have written a chapter on workforce reductions and transfer of undertakings under Norwegian law in the book Workforce Restructuring in Europe, (2015); published by Bloomsbury Professional, London.

You can find the book here.