Nyhetsbrev: Arbeidstidsutvalget foreslår enkelte endringer i dagens arbeidstidsregulering

I sin rapport foreslår utvalget blant annet endringer med betydning for temaet ledende og særlig uavhengig stilling, særregler for skift- og turnusordninger og oppmykning i reguleringen av kveldsarbeid.

Les Kvales gjennomgang av de viktigste endringsforslagene i vårt nyhetsbrev.