De store ansiennitetssakene i 2018

Kvale Advokatfirma har kjørt en foredragsserie om de store ansiennitetssakene i 2018, blant annet LOs sak mot entreprenøren Skanska og Norsk Journalistlags søksmål mot NRK. Begge sakene gjelder spørsmålet om hvor mye ansiennitet skal telle ved nedbemanninger, og dette er det delte meninger om. Skanska-saken kommer antagelig inn i Høyesterett i 2018, etter at NHO gikk inn i saken, og Norsk Journalistlag skal møte NRK i Arbeidsretten den 7. mai 2018, etter nedbemanningene i NRK.

Kvales arbeidsrettsavdeling arbeider med en rekke nedbemanninger der spørsmålet om ansiennitet kommer opp. Kvale-advokatene Tonje Liavaag, Catriona McIntyre, Haakon Andreassen og Jan-Erik Sverre kunne derfor dele sine praktiske erfaringer i den foredragsserien som er avholdt, med mange bedrifter og fagforeninger til stede. Det ble en veldig aktiv debatt under seminarene.

Det holdes også bedriftsinterne seminarer om dette temaet, etter henvendelse til advokat Tonje Liavaag, til@kvale.no.

Leder av Kvales arbeidsrettsavdeling, advokat (H) Nicolay Skarning har skrevet et debattinnlegg om temaet her: https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/ansiennitetsfella-1.1125452.

Han har også vært intervjuet av Rett24 om temaet, se her: http://rett24.no/articles/denne-varen-star-det-store-slaget-om-nedbemanning