Copyright 2019

Det internasjonale ratingbyrået Chambers and Partners utgir årlig guider innen viktige rettsområder og jurisdiksjoner. Guidene inneholder redegjørelser for sentrale saksområder og spørsmål knyttet til dagsaktuelle problemstillinger fra utvalgte juridiske eksperter.

Advokatene Anne Marie Sejersted, Lars Trygve Jenssen og fast advokat Eirik Sandal har forfattet årets “Chambers Global Practice Guide – Copyright 2019” for Norge.

Les publikasjonen her.