Kvales personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

1. Vår personvernerklæring

Kvale behandler personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider, benytter deg av våre tjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne løse oppdrag og levere andre, avtalte tjenester. Dersom du samtykker til det, kan vi også behandle dine personopplysninger til andre formål.

Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.

2. Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

3. Hvem er behandlingsansvarlig?

Kvale Advokatfirma DA (Haakon VII gate 10, 0122 Oslo), ved Managing Partner, er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte.

4. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Kvale behandler blant annet opplysninger som navn, postadresse e-postadresse, telefonnummer, fødselsnummer, kredittopplysninger, IP-adresser.

Det er frivillig å gi oss tilgang til dine personopplysninger. I enkelte tilfeller vil vi imidlertid kunne trenge slik informasjon for å levere avtalte tjenester, kontakte deg, mv.

5. Hva bruker vi personopplysningene til?

Vi behandler personopplysninger ved håndtering av våre klientoppdrag, herunder ved fakturering, samt ved annen administrering av klientforholdet. Vi sender ut nyhetsbrev til e-postadresser som er registrert på klienter som vi løpende yter advokattjenester til og andre som har bedt om å få vårt nyhetsbrev. Mottakere av nyhetsbrevet kan enkelt melde seg av tjenesten ved å benytte link som er inkludert i hver enkelt henvendelse. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) der vi har mottatt e-postadressen i forbindelse med et advokatoppdrag. Dersom det foreligger et eksisterende kundeforhold vil markedsføringen skje i henhold til markedsføringsloven § 15(3). I andre sammenhenger bygger markedsføring på samtykke fra vedkommende, jf. markedsføringsloven § 15(1) og GDPR artikkel 6 nr. 1 a.

Vi behandler også personopplysninger i jobbsøknadsprosesser og i forbindelse med annen markedsføring. De opplysninger vi samler inn for ovennevnte formål inkluderer både opplysninger du selv oppgir som for eksempel vår klient, og den informasjonen vi samler inn når du bruker våre nettsider.

6. Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Kvale har etablert rutiner og tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

7. Når sletter vi personopplysningene?

Kvale oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å levere våre advokattjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte..

8. Hvem deler vi personopplysninger med?

Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse. Vi vil kunne dele personopplysninger med våre tekniske underleverandører, eller med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

9. Dine rettigheter

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret på deg. Du vil fra 25. mai også ha rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.  Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

10. Vår bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å loggføre bruken av kvale.no. Formålet med dette er å føre statikk over bruken og danne grunnlag for å kunne forbedre nettsiden. Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil imidlertid kunne medføre at du ikke vil få tilgang til enkelte av våre tjenester. Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler under. 

11. Kontakt oss

Send oss gjerne en e-post til post@kvale.no hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv.


Informasjonskapsler (cookies) og personvern

Kvale Advokatfirma DA er behandlingsansvarlig for innhenting og behandling av personopplysninger i forbindelse med drift og vedlikehold av kvale.no.

Formålet med innsamlingen av personopplysninger via nettsiden er å loggføre bruken av kvale.no for å utvikle og forbedre nettsiden.

Til dette bruker nettsiden informasjonskapsler, dvs. såkalte cookies. Cookies er små tekstfiler som blir lagret på din datamaskin, mobiltelefon, nettbrett eller tilsvarende. Informasjonskapslene inneholder data som blir samlet inn for statistikk om bruk av kvale.no. Når du bruker nettsiden blir det det samlet inn følgende opplysninger:

  • Din IP-adresse, nettleser og operativsystem
  • Din lokasjon
  • Tidspunkt for besøk
  • Hvilke sider på Kvale.no den registrerte IP-adressen besøker og varigheten på de ulike besøkene
  • Eventuelt hvilken lenke som henviste deg til Kvale.no
  • Hva som ble klikket på i løpet av besøket og eventuelle filer som ble nedlastet
  • Opplysninger om deg når du registrer personopplysninger på nettsiden, slik som navn, telefonnummer, e-post og arbeidssted

Kvale.no anvender ulike typer lokal lagring gjennom bruk av cookies, som enten slettes fortløpende (sesjonscookies) eller lagres permanent i din nettleser inntil nærmere fastsatte tidspunkt (permanente cookies). Dersom dine innstillinger i din nettleser er satt til å akseptere cookies, samtykker du til at Kvale.no bruker cookies når du besøker våre nettsider. Du finner mer informasjon om hvordan du kan kontrollere bruk av cookies i din nettleser under.

Kvale.no bruker følgende cookies:

Registrering

Cookie Beskrivelse Lagringstid
Kvale_sessionId Brukes for å identifisere at en sesjon på nettstedet starter Slettes umiddelbart etter bruker forlater nettsiden

 

Drift av og funksjonalitet knyttet til nettsiden

Cookie Beskrivelse Lagringstid
Google Analytics | Utma Brukes for identifikasjon av unike besøkende Opptil to år
Google Analytics | Utmb Brukes for å opprettholde og fortsette en brukers sesjon For den enkelte brukersesjon
Google Analytics | Utmc Brukes for å avgjøre om en ny brukersesjon skal opprettes eller ikke Opptil seks måneder
Google Analytics |Utmz Brukes for lagring av referanse benyttet for å nå nettsiden Opptil seks måneder

 

Sporing og annonsering

Cookie Beskrivelse Lagringstid
Google Doubleclick Brukes til å samle informasjon om hvilke deler av nettsiden som brukes Opptil to år
Google Adwords | Tag Manager |

|Audiences | Remarketing

Brukes til å få oversikt over brukere antall brukere og tilpasse innhold basert på brukeres tidligere besøk av nettsiden Opptil to år
Facebook Pixel | Brukes til å spore bruk av nettsiden og annonseoptimalisering Ingen fastsatt lagringstid
BlueKai Brukes til å spore bruk av nettsiden og annonseoptimalisering Opptil seks måneder
AppNexus Brukes til å spore bruk av nettsiden og annonseoptimalisering Tre måneder
LiveRamp Brukes til å spore bruk av nettsiden og annonseoptimalisering Ingen fastsatt lagringstid
Media Innovation Group Brukes til å spore bruk av nettsiden og annonseoptimalisering Opptil 18 måneder
Neustar AdAdvisor Brukes til å samle informasjon om den geografiske plasseringen til besøkende Ingen fastsatt lagringstid

 

Sosiale medier

Cookie Beskrivelse Lagringstid
Facebook Connect Brukes for at nettsiden kan anvendes gjennom brukere sin Facebook-konto Ingen fastsatt lagringstid

 

Hvordan kan du administrere informasjonskapsler i nettleseren?

I standardinnstillingene til de fleste nettlesere aksepteres cookies automatisk. Du kan imidlertid selv endre og tilpasse innstillingene slik at du kun aksepterer de cookies som du selv ønsker at skal være lagret i nettleseren din. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at enkelte cookies må aksepteres for at Kvale.no skal fungere.

I innstillingene til nettleseren din vil du vanligvis også kunne velge hvilke nettsider du tillater cookies fra. Du kan også be om å bli varslet hver gang en ny cookie blir lagret i nettleseren din.

Slik går du frem for å slette cookies i ulike nettlesere

De følgende lenkene vil gi deg informasjon om hvordan innstillingene i din nettleser kan tilpasses slik at du har kontroll over hvilke cookies som lagres.

Cookie innstillinger i Internet Explorer

Cookie innstillinger in Firefox

Cookie innstillinger i Google Chrome

Cookie innstillinger i Safari web og iOS.