Chambers Europe 2018 – Svært gode resultater for Kvale!

Vi opprettholder gode posisjoner i fagområdene:

  • Energy: Electricity
  • Dispute Resolution
  • Energy: Oil & Gas
  • Competition/Antitrust
  • Employment
  • Restructuring/Insolvency
  • Intellectual property
  • Shipping
  • TMT

Til sammen er 16 av våre partnere rangert innen sine fagområder og hele fem av disse er kvinner. Vi har 10 fagområder som utmerker seg i årets rangering. 

«Kvale markerer seg i den tøffe konkurransen med langt større firmaer. Vi tar dette som en anerkjennelse av vårt fokus på høy kvalitet i alle ledd, godt teamarbeid og at kundetilfredsheten er høy. Dette inspirerer og motiverer oss!» sier Managing partner Øystein Løken 

Resultatene kan leses i sin helhet her.