Kvale har bistått Bourbon Offshore med finansiell restrukturering

Den 14. desember 2020 godkjente retten i Marseilles (Frankrike) den restruktureringsplanen Bourbon Maritime-konsernet har fremforhandlet med sine kreditorer.

Bourbon Maritime operer en flåte med mer enn 400 eide skip, og avtalen med kreditorene innebærer gjeldslettelser for konsernet på om lag € 1,5 milliarder, samt økt likviditet.

For de norske datterselskapene, Bourbon Offshore Norway AS og Bourbon Ships AS, er gjeldslettelsene på mer enn NOK 3 milliarder.

Restruktureringen er nå gjennomført og innebærer at kreditorene blir aksjonærer i det franske morselskapet. Restruktureringen innebærer også at de norske selskapene får en solid balanse som danner godt grunnlag for videre drift og utvikling av tjenestene til kundene.

Les mer her:

Kvales team ble ledet av Kristian Lindhartsen og Jostein Moen, og bestod for øvrig av Stine Dalenhag Snertingdalen, Erik Torjusen, Lilly Kathrin Relling og Sanne Bygholm (shipping/offshore og restrukturering), Pernille Brusdal og Stephanie Brungot (bank finans) og Susanne Skoglund (skatt/avgift).