Merking av retusjerte kropper i reklame

Merking av retusjerte kropper i reklame– Kvale Advokatfirma DA

Reklame som er retusjert eller på annen måte manipulert må nå merkes.

Lesetid: 2 min

Retusjerte kropper florerer på alle sosiale medier og skaper for mange et urealistisk og uoppnåelig ideal, særlig for barn og unge. Som et tiltak for å redusere kroppspresset i samfunnet gjøres det nå endringer i markedsføringsloven for å forhindre at retusjerte eller manipulerte bilder brukes i reklame uten at dette samtidig merkes.

God markedsføringsskikk

Annonsører eller andre som utformer reklame må heretter sørge for å merke reklamen der kropp, kroppsstørrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen manipulering. Manglende merking vil være i strid med god markedsføringsskikk.

Hva gjelder markedsføring rettet mot barn, skal det i tillegg legges vekt på om markedsføringen bidrar til kroppspress. Etter dagens regler skal det allerede vurderes om reklamen bidrar til sosial usikkerhet, dårlig samvittighet eller dårlig selvtillit.

Fokus på influencermarkedsføring

Målet med endringene er å gjøre det mindre attraktivt å reklamere med bilder som viser kropper som avviker fra virkeligheten. Endringene retter seg utvilsomt mot influencere, og vil kunne skape større bevissthet rundt manipulering av utseende hos de yngre, og ikke minst stimulere til bruk av uretusjerte bilder.

Nærmere bestemmelser om hvordan denne reklamen skal merkes og om unntak fra merkeplikten vil bli nedfelt i en egen forskrift. Merkekravet vil håndheves av Forbrukertilsynet og Markedsrådet på samme måte som annen markedsføring gjort i strid med god markedsføringsskikk.

Det er foreløpig ikke vedtatt når endringen trer i kraft.

Våre markedsføringseksperter har omfattende erfaring og bistår gjerne med å svare på dine spørsmål. Ta gjerne kontakt med våre advokater for nærmere vurderinger av merking av reklame eller andre markedsrettslige spørsmål.