Ansiennitet er ikke en hovedregel sier Høyesterett

Høyesterett slo fast 28. februar i år at ansiennitet ikke er en hovedregel i Skanska-saken. Dommen vil bli gjennomgått i seminar hos Kvale 21.3. kl 15, se invitasjon her.

Dette er en svært gledelig dom for våre klienter, fordi det nå blir lettere å legge vekt på både kompetanse og dyktighet, i tillegg til ansiennitet, ved nedbemanninger. Dermed kan bedriften komme styrket ut, noe som også er en fordel for de ansatte” sier advokat (H) Nicolay Skarning, leder av Kvales arbeidsrettsavdeling. Han har skrevet en rekke bøker om nedbemanning, og prosedert mange slike saker for domstolene.

Han har nå skrevet om saken 5.3.19 i DN

LO har imøtegått innlegget fra sin side den 6.3.19 

Men lagdommer Per Racin Fosmark i Borgarting kommenterer dommen i tråd med Kvales forståelse av dommen i Advokatbladet 4.3.19.

Nicolay Skarning  oppsummerer saken i et innlegg 7.3.19.