Anne Marie Sejersted ny partner i Kvale

Vi har gleden av å meddele at Anne Marie Sejersted har tiltrådt som ny partner i Kvale.

Anne Marie har vært advokat i 22 år, og har immaterialrett som spesialfelt. Hun har solid erfaring med saker vedrørende patent, varemerker, design og opphavsrett. Hun har også betydelig prosedyreerfaring og har bistått større bedrifter i inn- og utland innenfor sitt område. Anne Marie er høyt rangert i internasjonale ratinger som Legal 500, Chambers, IAM Patent og World Trademark Review. Hun sitter i styret i NIR (Norsk forening for Industriell Rettsbeskyttelse).

Anne Marie vil lede Kvales avdeling for immaterialrett.

1. juli begynner også Anne Maries tidligere kollega Marie Vaale-Hallberg som partner i Kvale. Hun jobber innenfor de samme områdene som Anne Marie i tillegg til at hun jobber mye med næringsmiddeljus.