Anne Marie Sejersted ny leder for Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse

Vi gratulerer Anne Marie Sejersted som styreleder i NIR (Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse) og i den norske AIPPI gruppen (Association Internationale Pour la Protection de la Propriètè Intellectuelle). NIR og AIPPI gruppen er sentrale miljøer innenfor immaterialrett i Norge, og vi er stolte av at dette viktige arbeidet nå ledes av vår partner.

– Jeg ser frem til å bidra til å fremme kunnskapen om immaterielle rettigheter gjennom foreningen, sammen med representanter fra industrien,  patentkontorer, universitetet og advokatkollegaer i andre firmaer.  Ikke minst er det en viktig oppgave å sørge for at NIR fortsetter å være en aktiv forening og et godt fagforum, sier partner Anne Marie Sejersted.

NIR har ca. 200 personlige medlemmer og ca. 25 bedriftsmedlemmer. Foreningen samarbeider med tilsvarende foreninger i de øvrige nordiske land. AIPPI  er en stor internasjonal organisasjon som jobber for utvikling og forbedring av regelverket for immaterielle rettigheter på verdensbasis, bl.a. gjennom store internasjonale konferanser. Les mer om foreningen her.