Anne Marie Sejersted kåret til vinner av Client Choice Awards 2017

Partner og advokat Anne Marie Sejersted er kåret til Client Choice Award innen kategorien patent. Anne Marie er leder Kvales immaterialretts og TMT avdeling og har over 20 års erfaring i bransjen. Hun har spesialkompetanse innen patent, varemerker, design, opphavsrett og markedsrett, og har ført flere store saker for domstolene.

Sejersted representerer både norske og internasjonale bedrifter og har i særlig grad jobbet med saker innen offshore og maritime sektor, legemiddelindustri, oppdrettsnæring/fiskehelse, industridesign og markedsføring/reklame.

Client Choice anerkjenner advokatfirma og advokater verden over som utmerker seg for deres gode klientoppfølging og høye kvalitet på juridisk rådgivning. Kåringen baserer seg på tilbakemeldinger fra bedriftsadvokater hvor mang blir rangerte etter ulike kriterier som bransjekunnskap, kvalitet på juridisk rådgiving, kommersiell forståelse og strategisk tekning blir tatt i betraktning.